Sju av tio är med i facket i Sverige

Av Sveriges anställda arbetare så är sju av tio med i facket. Det är en av de högsta andelarna i Europa och vi har en lång tradition av att vara fackligt ansluten.

Även om synen på facket kanske har förändrats något medan tiden går så står kärnvärdena kvar. Att värna om arbetarnas rättigheter och se till att arbetsgivare följer lagar och regler. Ett fackförbund är också en gemensam röst där den enskilde anställda kan känna sig ensam och hjälplös.

På senare tid har det blivit allt vanligare att medlemsskapet i facket även ger en del försäkringar som t ex en inkomstförsäkring om du blir av med arbetet.

Det finns alltså många goda skäl till att vara med i ett fackförbund. Om man är osäker på vilket förbund man skall vara med i kan man ta hjälp av webbtjänster som t ex fackförbund.nu.